Hjem Fisketips Spillet Søgning Fisk Hjælp Bookmark and Share
Status
Du er ikke logget ind.
Login
Glemt dit password?
Opret mig
Nyheder
Nyheder ialt: 11752
90 kubikmeter sten...
Sjælden fisk fanget...
Nu tager regionen s...
Så skal der fiskes:...
Forskere skal ekspe...
Lystfisker om lakse...
Ørredsæsonen er his...
Fiskene bider på: S...
Forskere advarer: U...
Forskningsskib sejl...
Flere nyheder
Nyt sidste år
Træflis renser besk...
Efter to år: Gartne...
Fiskere ligger i kø...
Forsker skærper sin...
Vandscootere blæser...
Nam-nam: Lokal ål h...
BILLEDER: Fiskekonk...
Fin dag med fisk og...
Fiskere flyder i fl...
Havn tager ny metod...
Artikler
Artikler ialt:138
Isfiskeri
Snør de flade - del ...
Der fiskes fra isbry...
Varulve på krogen
Esrum Sø
Fluebinding #6 - And...
RSS-Feeds nu (igen) ...
Fluebinding #5 - Whi...
Fluebinding #4 - Dub...
Fluebinding #3 - Sak...
Flere artikler
artikel
Udgivet d. 11-12-2003
Nitrat og fosfor
I forbindelse med den nye vandmiljøplan III vil man nu se på landbrugets udledning af fosfor, hvor fokusområdet tidligere var nitraten.
Hvad er det ved de 2 kemiske stoffer, som gør dem så afgørende i kampen for et bedre vandmiljø?
Alt levende er opbygget af nogle grundlæggende byggesten. Nitrat og fosfor er 2 af de vigtigste. Stofferne findes i uberørt natur, da de bl.a. dannes ved nedbrydning af dødt biologisk materiale.
Da stofferne er så vigtige, anvender bønderne dem til at forøge udbyttet på markerne. Ved at gødske med kunstgødning sikrer man, at afgrøderne får de nødvendige mængder af de vigtige byggesten.
Hvis man nu kunne styre forbruget så afgrøderne fik lige nøjagtigt de mængder gødning, de har behov for, ville vi ikke have de problemer med algeopblomstring, iltsvind o.a. som vi oplever i dag.
Det kan man desværre ikke. Man kan forbedre sine metoder, så overgødskning begrænses, men der vil altid være et overforbrug, så længe den enkelte bonde har fri adgang til gødningsstofferne.
Gødningen er relativ billig, så overgødning er en sikker metode, hvis man vil have det maksimale udbytte. Hvis en bonde har gødet kort tid før en 'våd periode', vil det betyde, at en stor del af gødningen er blevet skyllet af hans marker. Derfor kan han finde det nødvendigt at gøde igen for at sikre afgrøden.
Der er dog grænser for hvor store mængder afgrøderne kan optage. Den forskel der er mellem de spredte mængder og det faktiske forbrug, forsvinder ned i jorden og på et eller andet tidspunkt ender det i vandløb, søer, fjorde og have.
I vandmiljøet fungerer gødningsstofferne helt, som de var tiltænkt - de forøger plantevæksten. Det er bare et skidt sted, det det sker.
Med en forøget plantevækst følger en dårligere sigtdybde. Når planter ikke får lys, dør de og rådner. De kemiske forrådnelsesprocesser, skal bruge ilt og så opstår problemet - der er ingen ilt tilbage til fisk og andre dyr, som også bruger ilt.
Forskellen på nitrat og fosfor
Indtil nu kunne det se ud til, at begge grundstoffer opfører sig helt ens. Det gør de sådan set også indtil dette punkt. Når der ikke er mere ilt, dør fisk og andre dyr, men der er heller ikke mere ilt til forrådnelsesprocesserne. I modsætning til dyrene kan forrådnelsesprocesserne 'skifte form', så de i stedet bruger andre 'drivmidler' end ilt. Når disse processer går i gang, udfældes fosforen i en bundet form og daler ned på bunden, hvor den kan ophobes i årtier.
Nitraten vil derimod forsvinde, når udledningen fra markerne stopper.
Landbruget var ikke den store fosforsynder
I sin tid var den store fosforsynder byerne. Det er primært vores vaskemidler, som indeholder fosfor. I 'før 80erne' ledte man meget ubehandlet spildevand direkte ud i vandløb og fjorde. Der ligger der fosforrester den dag i dag. Flere af de store sjællandske søer, lider stadig under fortidens udledninger, men også søer som Mossø, Skanderborg Sø, Viborgsøerne har kendte fosforproblemer.
Noget af det man kan gøre for at fjerne fosfor fra en sø, er at fjerne skidfisk. Hver fisk indeholder en hvis mængde fosfor. Når fisken fjernes fra søen fjernes der også fosfor. Enhver fjernelse af organisk materiale fra en sø, vil give en positiv effekt for søens fosforregnskab.
I dag er byernes rensningsanlæg ganske godt udbygget, så der sker kun begrænsede udledninger af urenset spildevand. Kun ved overløb efter store regnskyl, kan der komme urenset spildevand ud i vandmiljøet.
Fjern den ene og problemet er løst
Planter og dyr skal bruge såvel fosfor som nitrat. Hvis man forestiller sig en sø med en stor koncentration af nitrat, men kun en meget begrænset mængde fosfor, vil der ikke ske en opblomstring, da planterne mangler den samme store koncentration af fosfor. Det er således altid den faktor, der er mindst af, som bestemmer hvor meget organisk materiale, der kan dannes.
Status i dag
I dag må man nok sige, der er styr på byernes udledning af fosfor. Der ligger dog stadig enorme mængder af opslammet fosfor i mange af vores søer og fjorde. Men der sker i øjeblikket en langsom 'udtyndning' af disse lagre. Det er processer, som nemt kan strække sig over 10-50 år.
De store mængder fosfor som findes, betyder også at udledning af den anden byggesten nitrat, øjeblikkeligt vil afstedkomme en øget plantevækst, da begge stoffer er til rådighed de fleste steder.
Den nye vandmiljøplan sigter mod landbrugets udlednining af fosfor. Hvis man kan begrænse disse udledninger, er det en god strategi, men den endelige effekt vil først kunne ses om mange år.

Læs mere om fosfor i rapporten Fosfor i jord og vand, som er udgivet af Danmarks Miljøundersøgelser.
Top 10
saja2918
toraa2840
Jan R. Jensen2712
simon agerholm2682
udland662665
Hardy u2654
renefrh2630
ublabu2626
Bersaerk2614
bennylaarsen2613
Målinger
Fisk og Ferie
Tangeværket
Åernes tilstand i den nye struktur
Jagt
Konkurrence
Hornfisk
Grejindkøb
Fisketegnsmidler
Føler fisk smerte?
Fisketegn
Flere målinger
Links
Links ialt: 123
fiskeatlas.dk
Fly Fishing History
Steen Ulnits
The Complete Angler ...
Lystfiskeroplysninge...
Henrik Leth
Niels Vestergaard
Dansk Amatørfiskefor...
Gyllebomben
Brugernes hjemmeside...
Flere links
Kontakt